Mackmyra whisky

Mackmyra.se innehåller information
om alkohol och vänder sig till
personer som är 20 år och äldre.

JA, JAG ÄR 20 ÅR ELLER ÄLDRE

     |     English / Swedish

Financial information

Welcome to our pages with financial information. Here you will find financial reports and information on the management and board.

For more financial information, please visit mackmyra.se

IR Contact

Björn Biberg, CFO
+46 (0)8 556 025 80
bjorn.biberg@mackmyra.se

CERTIFIED ADVISER

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm
Visitors adress: Apelbergsgatan 27 
Telefon: 08 – 463 80 00