Press

Mackmyras inlägg i sociala medier blir pilotfall i domstol
Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 +0200

Konsumentombudsmannen har idag lämnat in en stämningsansökan till Patent- och marknadsdomstolen. Konsumentombudsmannen vill genom stämningsansökan låta Patent- och marknadsdomstolen pröva om sex av de bilder som finns på Mackmyras Facebook- och Instagramkonton är otillbörlig marknadsföring av alkohol. Läs mer


Mackmyra startar dotterbolag i Storbritannien
Thu, 19 Apr 2018 08:30:00 +0200

Den brittiska marknaden är på flera sätt en nyckelmarknad för Mackmyra. För att accelerera tillväxten inleds nu en satsning innebärandes bland annat att försäljning och marknadsföring kommer att drivas av egen anställd personal. Nysatsningen byggs upp kring det nystartade dotterbolaget Mackmyra Swedish Whisky Ltd. Läs mer


Mackmyras incitamentsprogram med konvertibler om 2 MSEK fulltecknat
Wed, 11 Apr 2018 12:45:00 +0200

Det incitamentsprogram bestående av en riktad nyemission av konvertibler (K21) till Mackmyras personal om upp till cirka 2 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 28 mars, har fulltecknats och tilldelats. Läs mer


MACKMYRAS FÖRETRÄDESEMISSION KRAFTIGT ÖVERTECKNAD
Wed, 21 Mar 2018 22:00:00 +0100

Det slutgiltiga utfallet för företrädesemissionen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 16 mars 2018, innebar att emissionen tecknades till 279 procent.  Läs mer


MACKMYRA OFFENTLIGGÖR INFORMATIONSMEMORANDUM INFÖR FÖRETRÄDESEMISSION
Thu, 01 Mar 2018 10:05:00 +0100

Ett informationsmemorandum avseende inbjudan till teckning av aktier i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har idag offentliggjorts. Detta informationsmemorandum, inklusive villkor och anvisningar för emissionen, finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mackmyra.se/finansiell-information/emissioner Läs mer


KONVERTERING AV KONVERTIBELLÅN OM 11,2 MSEK I MACKMYRA
Mon, 26 Feb 2018 14:00:00 +0100

Konvertering av konvertibla skuldebrev till nya B-aktier motsvarande ett värde av 11,2 MSEK har påkallats i Mackmyra Svensk Whisky AB. Konverteringen avser konvertibelprogram K18 och K19 som ursprungligen beslutades den 20 februari 2015. Påkallandet innebär full konvertering av dessa båda konvertibelprogram samt att Mackmyras räntekostnader på årsbasis minskar med nära 1 MSEK. Läs mer


RIKTAD NYEMISSION OM 5 MSEK BLEV FULLTECKNAD
Mon, 26 Feb 2018 13:59:00 +0100

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 5 MSEK som beslutades av extra bolagsstämma i Mackmyra den 21 februari med sista teckningsdag den 26 februari, har fulltecknats. Läs mer


KOMMUNIKÉ FRÅN EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MACKMYRA SVENSK WHISKY AB DEN 21 FEBRUARI 2018 – MED BESLUT OM NYEMISSIONER
Wed, 21 Feb 2018 15:30:00 +0100

Mackmyra Svensk Whisky AB höll under onsdagen den 21 februari 2018 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut enhälligt fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till den extra bolagsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till den extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.mackmyra.se. Läs mer


POSITIVT RESULTAT EFTER SKATT OCH FORTSATT TILLVÄXT I Q4
Mon, 19 Feb 2018 08:45:00 +0100

2017 års fjärde kvartal blev Mackmyras tolfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drevs av försäljningen inom fat & upplevelser (13 %), medan försäljningen av flaskor under kvartalet hamnar på i princip oförändrad nivå jämfört med Q4 2016. Det fjärde kvartalet 2017 blev med ett positivt resultat efter skatt om 1,8 MSEK (-4,5) det resultatmässigt starkaste sedan Q4 2012, vilket utöver den kontinuerliga försäljningstillväxten de senaste 12 kvartalen är ett viktigt kvitto på den tydligt positiva utvecklingen i företaget. Läs mer


RIKTAD NYEMISSION OM 16 MSEK BLEV FULLTECKNAD
Wed, 07 Feb 2018 08:45:00 +0100

Den riktade nyemissionen om upp till cirka 16 MSEK som beslutades av styrelsen i Mackmyra den 1 februari med sista teckningsdag den 6 februari, har fulltecknats. Läs mer


MACKMYRA PLANERAR FÖR KAPITALANSKAFFNING OM UPP TILL 27 MSEK MED TECKNINGSFÖRBINDELSER OM 21 MSEK.
Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB beslutar om riktad nyemission om upp till ca 16 MSEK med stöd av bemyndigande. Vidare föreslår styrelsen till extra bolagsstämma den 21 februari 2018 att besluta om: riktad nyemission om upp till ca 5 MSEK, företrädesemission om upp till ca 4 MSEK samt incitamentsprogram i form av emission av konvertibler till företagets anställda om upp till ca 2 MSEK.  Kapitalanskaffningen som helhet summerar i upp till ca 27 MSEK före emissionskostnader med en teckningskurs om 14,50 kr för såväl företrädesemissionen som för de båda riktade emissionerna. Skriftligt avtal om teckningsförbindelser har träffats med samtliga tilltänkta tecknare i de båda riktade emissionerna vilka sammanlagt uppgår till ca 21 MSEK. Styrelsen meddelar även att bokslutskommunikén för 2017 tidigareläggs till den 19 februari 2018 samt att ägare av konvertibla skuldebrev i bolaget förklarat sin avsikt om att konvertera lån motsvarande drygt 11 MSEK till aktier. Läs mer


MACKMYRA SVENSK WHISKY AB KALLAR TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA
Thu, 01 Feb 2018 15:45:00 +0100

Styrelsen för Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har beslutat kalla till extra bolagsstämma onsdagen den 21 februari 2018. Närmare detaljer beträffande förslagen till stämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan. Kallelsen kommer att publiceras i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats inom de närmaste dagarna. Läs mer


MACK BY MACKMYRA ÄR NÄST STÖRST PÅ SYSTEMBOLAGET OCH ÖPPNAR NYA DÖRRAR I EUROPA
Tue, 30 Jan 2018 14:15:00 +0100

Försäljningsframgångarna för den svenska single malt whiskyn MACK by Mackmyra fortsätter. Produkten blev under Q4 2017 den näst mest sålda single malt whiskyn (jämfört med single malt whisky från samtliga länder i världen) på Systembolaget sett till antal sålda flaskor. Läs mer


MACKMYRA LANSERAR EN RÖKIG SPECIALUTGÅVA
Tue, 23 Jan 2018 14:33:53 +0100

Som svensk whiskytillverkare är Mackmyra ensamma om att producera rökig whisky helt på svenska råvaror. Nu lanseras Svensk Rök/Amerikansk Ek – en exklusiv single malt whisky, gjord av egenrökt malt med svensk torv- och enrisrök, lagrad på nya amerikanska ekfat. Svensk Rök/Amerikansk Ek är en kraftigare rökt släkting och en hyllning till Mackmyras prisbelönade och populära whisky Svensk Rök. Whiskyn lanseras i begränsad upplaga i Systembolagets beställningssortiment den 31 januari.    Läs mer


EN NY PRESTIGEWHISKY I MACKMYRAS MOMENTSERIE
Fri, 01 Dec 2017 09:27:28 +0100

Den 6 december lanserar Mackmyra en elvaårig whisky som lagrats på fat från Champagnehuset Philipponnat. Moment Prestige är det smakrika resultatet av två hantverksmässiga dryckesproducenter, Mackmyra och Philipponnat, som båda värnar om förvalta hantverket och att förädla traditioner. Läs mer


MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 10 % TILLVÄXT I Q3
Thu, 30 Nov 2017 08:45:00 +0100

Årets tredje kvartal blev Mackmyras elfte kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten drivs i första hand av stark tillväxt inom försäljningen av fat & upplevelser (19 %), men även försäljningen av flaskor växer under kvartalet (4 %). Såväl resultatet på samtliga nivåer som kassaflöde efter investeringar uppvisar en fortsatt tydlig förbättring jämfört med föregående år. Läs mer


MEDALJSUCCÉ FÖR MACKMYRA
Fri, 13 Oct 2017 16:05:00 +0200

Mackmyra belönades med hela tio medaljer för sin svenska whisky i 2017 års tävling på Stockholm Beer & Whisky Festival.  Läs mer


MACKMYRA LANSERAR SIN FÖRSTA GIN OCH AKTIEÄGARNA ÄGER NU ÄVEN ETT GIN-DESTILLERI
Tue, 26 Sep 2017 13:00:00 +0200

Onsdagen den 27 september lanseras Mackmyras första Gin från Lab Distillery i Systembolagets beställningssortiment. Kreatör [jin] är en ekologisk gin med en tydlig smak av enbär, citrus, lingon och hallon, producerad av craft distiller Rickard Aldén.  Läs mer


MACKMYRA OCH MASI GER SKÖRDETID EN SMAK AV ITALIEN
Fri, 22 Sep 2017 14:00:00 +0200

Mackmyras säsongswhisky Skördetid är en elegant whisky som delvis slutlagrats på Masi Costasera Amarones fat vilket ger en whisky med söta vinösa toner av druvor, russin och örtig kryddighet. Skördetid är resultatet av ett nära samarbete mellan Mackmyra och den italienska vinproducenten Masi och finns tillgänglig i begränsad upplaga på Systembolaget från den 17 november 2017.  Läs mer


MACKMYRA: FORTSATT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH 13 % TILLVÄXT I Q2
Thu, 31 Aug 2017 08:45:00 +0200

Årets andra kvartal blev Mackmyras tionde kvartal i rad med försäljningstillväxt. Tillväxten består av ökad flaskförsäljning (totalt sett 20 procent) såväl på den svenska hemmamarknaden som på de prioriterade exportmarknaderna, medan försäljningen av Fat & Upplevelser landande på samma nivå som föregående års andra kvartal. Läs mer